رادیاتور آب،بخاری،کولر

هیچ محصولی یافت نشد.

وظیفه رادیاتور آب ، خنک کردن سیستم موتور خودرو است. گاهی حرارت تولیدی موتور به بیش از 2000 درجه سانتی گراد می رسد و این در حالی است که دمای مناسب برای کارایی موتور، 80 درجه سانتی گراد است؛ البته دمای پایین هم مناسب کار کردن موتور نیست و این رادیاتور آب است که وظیفه تعدیل دما و ثابت نگه داشتن آن را بر عهده دارد و کمک می کند موتور در شرایط مناسب کار کند.

اطلاعات بیشتر ...